De Orange Paper is een uitgave van Soroptimist Club Hilversum e.o. tijdens de Orange the World Campagne - Sto geweld tgen vrouwen - van 25-11-2021 tm 10-12-2021

Sterk Knippen:

GRATIS training over huiselijk geweld voor kappers

Nieuwsbericht Ministerie van Volksgezonheid, Welzijn & Sport  26-08-2021 | 09:37 

Er komt een vrouw bij de kapper, en ze maakt een praatje met haar 'knipper'...

We maken altijd contact met onze kapper-een praatje, een update over hoe het gaat. Veel kappers. Deze kappers zien en horen signalen, maar hoe lastig kan het zijn om daar mee om te gaan. In Brabant ontwikkelden ze een training speciaal voor kappers. Zodat ook zij #medestanders kunnen zijn voor vrouwen die lijden onder Geweld. Vanuit Orange the World 2021 willen we even extra de aandacht hierop vestigen.

Kappers in de regio Tilburg gingen al voor; ze trainden zichzelf om huiselijk geweld te signaleren. De Taskforce Kindermishandeling, het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode en Sterk Huis organiseerden dit najaar een gratis workshop signaleren & handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld voor kappers: Sterk Knippen.

Uit onderzoek door Sterk Huis onder slachtoffers van huiselijk geweld, wordt de kapper vaak genoemd als iemand die ze vertrouwen en aan wie ze hun verhaal willen doen.

Kappers ontmoeten hun klanten regelmatig en zien dus als het met iemand niet goed gaat.

Het trainingsaanbod is nieuw in Nederland. Maar in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië bestaat het al langer. Vier jaar geleden ontwikkelde Susanne Post uit het Amerikaanse Tennessee samen met de wereldwijde vrouwenorganisatie YWCA de educatieve training ‘Shear Haven’, speciaal gericht op professionals in de beauty-industrie.

Deelnemers leren signalen van huiselijk geweld op te pikken, in gesprek te gaan met het slachtoffer en hen op een respectvolle manier tools aan te reiken om hulp te zoeken.

Kappers Orange the World 2021 GRATIS online training stop geweld tegen vrouwen

Gewoon babbelen

Dat is ook het doel van deze training. "Waar let je op? Blauwe plekken, is er aan het haar getrokken? Maar ook: zie je gedragsverandering bij iemand? Welke vragen stel je? Gewoon babbelen, zonder het heel zwaar te maken. En belangrijk: wat kun je als kapper bij vermoedens van geweld vervolgens doen? Want de kapper hoeft het probleem niet op te lossen, dat is aan de professionals. Maar ze moeten wel weten waar ze terechtkunnen,” legt Teun Haans, manager bij Sterk Huis en lid van de Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant uit in een interview met BD.nl.


De SHEAR training (Engels) is gratis & online te volgen (belangrijk nu in Corona tijd) Na afloop van deze gratis online training krijg je een certificaat.