CIJFERS


Hoe vaak komt geweld tegen vrouwen voor?


Geweld tegen vrouwen is aan de orde van de dag. Enkele cijfers:

  • Eén op de drie vrouwen wereldwijd krijgt met geweld te maken in haar leven, variërend van huiselijk geweld tot genitale verminking, van verkrachting tot moord.
  • In Nederland krijgt maar liefst 45% van de vrouwen in haar leven te maken met geweld als seksuele intimidatie op straat niet meegenomen wordt. Wordt dat wel meegenomen, dan komt het percentage op meer dan 80% van de vrouwen en meisjes in Nederland die geweld meemaakt.
  • Eén op de tien Nederlandse vrouwen is ooit in haar leven verkracht.
  • Eén op de vijf is ooit mishandeld door een (ex)partner.
  • Meer dan driekwart van de vrouwen en meisjes maakt seksuele intimidatie mee.


Wat zijn de cijfers van geweld tegen vrouwen in Gooi en Vechtstreek?

  • In Gooi en Vechtstreek doen jaarlijks ongeveer 75  mensen melding bij de politie van verkrachting, aanranding en schennis van de eerbaarheid. 
  • Een veel groter aantal vrouwen is slachtoffer van geweld in haar eigen huis. Naar schatting maken jaarlijks ruim 2300 volwassenen en 1600 jeugdigen in de Gooi en Vechtstreek ernstig fysiek of seksueel geweld mee in huiselijke kring.