ORGANISATIE van de CAMPAGNE

Orange the World is een campagne die over de hele wereld georganiseerd wordt door UN Women in nauwe samenwerking met Soroptimist International en Zonta International.


In de regio Gooi en Vechtstreek hebben alle lokale Soroptimistclubs de schouders eronder gezet voor deze campagne, te weten de clubs Hilversum e.o., Bussum e.o. en Gooische Meeren. 

 

In overleg met de verantwoordelijke wethouders in de diverse gemeenten werken zij nauw samen met Regio Gooi en Vechtstreek (het overkoepelende orgaan, waaronder o.a. Veilig Thuis en de GGD vallen).

 Ook in Nederland doen ministeries, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties mee en worden zoveel mogelijk gebouwen zestien dagen lang in oranje licht gezet om deze doelstelling kracht bij te zetten. 

Kijk op de kaart wie er allemaal meedoen.

Boven de start van de organsiatie, een vroeg overleg.

Onder de voorbereiding voor de opening.

Vele handen handen uitgestoken op diverse terreinen.

DE ORGANISATIES