De Orange Paper is een uitgave van Soroptimist Club Hilversum e.o. tijdens de Orange the World Campagne - Sto geweld tgen vrouwen - van 25-11-2021 tm 10-12-2021

Wij zijn Soroptimisten in 't Gooi #medestanders

Orange the World is een campagne die over de hele wereld georganiseerd wordt door UN Women in nauwe samenwerking met Soroptimist International en Zonta International.

In de regio Gooi en Vechtstreek hebben alle lokale Soroptimistclubs de schouders eronder gezet voor deze campagne, te weten de clubs Hilversum e.o., Bussum e.o. & Gooische Meeren. 

In overleg met de verantwoordelijke wethouders in de diverse gemeenten werken zij nauw samen met Regio Gooi en Vechtstreek (het overkoepelende orgaan, waaronder o.a. Veilig Thuis en de GGD vallen).

In Nederland doen ook ministeries, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties mee en worden zoveel mogelijk gebouwen zestien dagen lang in oranje licht gezet om deze doelstelling kracht bij te zetten.

Kijk op de kaart wie er allemaal meedoen.

Door middel van activititen die leiden tot meer zichtbaarheid bij jong & oud,

man & vrouw, spannen de Soroptimisten 't Gooi zich gezamenlijk in om extra aandacht te krijgen voor geweld tegen vrouwen. 

De organisaties