De Orange Paper is een uitgave van Soroptimist Club Hilversum e.o. tijdens de Orange the World Campagne - Sto geweld tgen vrouwen - van 25-11-2021 tm 10-12-2021

Wat kan IK nou doen...

...maak ik het niet alleen maar erger?

En wanneer doe je iets? En wat dan, hoe? Geweld is een complexe situatie waarbij er meerdere partijen een rol spelen. Vaak zie of hoor je het niet precies, maar toch 'voelt' er iets niet goed. 


Door de taboes, de schuld & de schaamte die meisjes en vrouwen hierover voelen, komen veel situaties van geweld niet aan het licht. En vanuit die onveiligheid zouden ze juist hun veilige haven moeten vinden.

Open een gesprek, wees empathisch, zonder oordeel, want dat laatste ligt vaak op de loer.


Kijk voor meer tips en adviezen van deskundigen, betrokkenen & slachtoffers hier op de Orange Table Talks.

Heb je direct hulp nodig?

Bel 112 of 0800-2000